Contacte
Contacto

Pots contactar-me pels mitjans següents:

Puedes contactarme por los medios siguientes:

adreça / dirección

c/ Sant Agustí, 1, PB 3
25700 La Seu d'Urgell
(Lleida)

trucar-me / llamarme

+34 629449937

e_mail

carsipe@carsipe.cat
carsipe@gmail.com